Kouluruokailu

Koululounas on monipuolinen ja ravitseva kokonaisuus

Koululounas on monipuolinen, vaihteleva ja ravitsemuksellisesti täysipainoinen kokonaisuus. Oppilaille tarjotaan jokaisella aterialla lämmin pääruoka lisäkkeineen, ruokajuomaa, leipää sekä ravintorasvaa. Koululounaan on tarkoitus kattaa kolmannes päivän energiantarpeesta. Sen lisäksi, että lounaasta saa energiaa koulupäivään se edistää lapsen ja nuoren hyvinvointia, vahvistaa terveyttä edistäviä ruokailutottumuksia, opettaa hyviä tapoja ja johdattaa uusien makujen pariin.

Kouluravintolassa oppilas ottaa itse haluamansa annosmäärän. Tarvittaessa hän voi hakea ruokaa lisää. Esillä oleva malliannos auttaa kokoamaan täysipainoisen ateriakokonaisuuden. Ruokalista koostuu perinteisestä kotiruoasta, johon vaihtelua tuovat erilaiset teemapäivät ja -viikot. Ruokalistamme huomioi erilaiset ruoka-, tapa- ja ympäristökasvatusteemat sekä kansalliset juhlapyhät. 

Ruokalistasuunnittelu perustuu kouluruokasuosituksiin

Valmistamamme kouluruoka perustuu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokasuositukseen (2017). Suositukset määrittelevät tarjottavien ruoka-aineiden lisäksi eri ikäryhmille suositeltavan keskimääräisen annoskoon. Tämä annoskoko pyritään esittämään oppilaille linjastossa mal-liaterian avulla. Malliannoksen noudattaminen varmistaa, että energiaravintoaineita saadaan suosituksen mukaisesti eikä esim. tuoreista kasviksista saatavien ravintoaineiden saanti jää suosituksia vähäisemmäksi.

Erityisruokavaliot

Terveydellisiin syihin perustuvat erityisruokavaliot johdetaan mahdollisuuksien mukaan perusruokavaliosta siten, että erityisruokavaliot muistuttaisivat perusruokavaliota. Ruokavaliosta jätetään pois vain ne ruoka-aineet, joiden välttäminen on merkittävien oireiden takia perusteltua.

Erityisruokavalioiden suunnittelun tukena Arkealla on käytössään ravitsemusasiantuntija, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ravitsemustieteestä. 

Aiheeseen liittyen: