ruokalautanen

Försäljning av skol- och daghemslokalers lunchsedlar börjar den 7.10.

(Praktikanter och andra som har rätt till måltider i skol- eller daghemslokaler)

Arkeas näthandel har förnyats under sommaren. Tyvärr har systemuppdateringen blivit fördröjd. Eftersom vi inte ännu vet exakt hur länge fördröjningen varar, har vi nu skapat ett ersättande sätt att köpa lunch i skolor och daghem tills vi får den nya näthandeln att fungera.

Försäljningen av lunchsedlarna börjar på onsdagen den 7.10.2020. Kontrollera att du har rätt att köpa lunchsedlar

Anvisningar för att köpa lunchsedlar

  1. Betala x antalet lunchsedlar på Arkeas bankkonto, kontonummer FI21 5717 2020 0039 75
  2. Summa  5,58€ x antalet sedlar som köps. Vi säljer minst 5 sedlar åt gången. (5,58€/ en sedel).
  3. Meddelande: Lunchsedelbeställning, lokal, var du använder sedlarna och beställarens namn
  4. Förvara kvittot på betalningstransaktionen eller en bild på det.
  5. Visa kvittot på betalningstransaktionen eller en bild på det för kökets personal när du kommer på lunch. Mot det får du lunchsedlarna från köket.