Makaronilaatikko

Skolmaten utvecklas kontinuerligt

Skolmatsedeln förnyades i början av höstterminen 2021. Kyckling och fisk lades till på skolmatsedeln och man övergick till en cirkulerande 5-veckors matsedel. Den nya matsedeln ska fortsättningsvis vara hälsosam, näringsriktig och god och tanken är att skolmatens klimatpåverkan ska minska.

De skolmåltider som Arkea tillreder grundar sig på de nationella näringsrekommendationerna. Skolmåltiden är alltid en helhet som består av huvudrätt inklusive tillbehör, måltidsdryck, bröd och bredbart pålägg. En varierande och hälsosam matsedel stödjer tillväxten och utvecklingen hos barn och unga samt stödjer matfostran. Matsedeln utvecklas hela tiden och nyheter tillkommer regelbundet. Det senaste tillägget på matsedeln är tortilla som togs upp igen på matsedeln på elevernas önskemål.

Det viktigaste är att eleverna tycker att skolmaten är god. Vi använder oss av HappyOrNot-terminaler som vi låter cirkulera i skolornas matsalar. På så sätt kan vi samla in värdefull respons direkt av eleverna. Det går också att ge respons via Masu-appen, i den får också vuxna ge respons.

Pilotprojekt bakom utvecklingsarbetet

Innan matsedeln förnyades hösten 2021 testade vi att lägga till kyckling i maträtter som innehöll nötkött. Pilotprojektet genomfördes i två skolor: Cygnaeus skola och skolan Mikaelin koulus enhet på Skolgatan. Under pilotperioden fanns det möjlighet att ge respons varje dag i matsalarna via HappyOrNot-terminaler. Efter pilotperioden frågade vi elever, skolans personal och vårdnadshavare hur de upplevde de nya rätterna med enkäter. Utöver enkätsvaren kontrollerade vi åtgången av rätterna i skolorna. Vi upptäckte ingen skillnad i åtgången under pilotperioden.

•    Titta på videon om hur eleverna upplevde piloträtterna 

Masu är skolmatens hem

Masu är skolmatens hem och där finns all viktig information om skolmaten, till exempel dagens matsedel och veckomatsedlar. En mobilapplikation har tagits fram parallellt med Masu-webbplatsen. Den är främst avsedd för barn i skolåldern, men självklart kan också intresserade föräldrar ladda ner appen.

•    masu.arkea.fi