Kouluruokailu

Skollunchen är en mångsidig och näringsrik helhet

Skollunchen är en mångsidig, varierande och näringsmässigt fullvärdig helhet. Vid varje måltid serveras eleverna varmrätt med tillbehör, måltidsdryck, bröd och vegetabiliskt matfett. Skollunchen ska täcka en tredjedel av dagens energibehov. Lunchen ger energi för skoldagen och dessutom främjar den barnets och den ungas välmående, visar eleverna vilka matvanor som är bra för hälsan, lär ut goda seder och leder in eleverna i en värld med nya smaker.

I skolrestaurangen får eleverna servera sig så stora portioner som de önskar. Eleverna får också ta till. Det finns en modellportion framlagd som gör det lättare för eleverna att komponera en näringsriktig måltid. Matsedeln omfattar traditionell husmanskost och olika temadagar och -veckor erbjuder variation. På matsedeln beaktas teman med anknytning till maträtter, seder och miljöfostran samt nationella högtidsdagar. En dag i veckan finns det endast vegetabiliska rätter på matsedeln.

Specialdieter

Specialdieter baserade på hälsoskäl härleds, om det är möjligt, från grundkosten så att specialdieterna påminner om grundkosten. Från kosten utesluts endast de födoämnen som det på grund av betydande symptom är motiverat att undvika.

För att stöda planeringen av specialdieter anlitar Arkea en näringsexpert med högre högskoleexamen i näringsvetenskap.

Planeringen av matlistor baseras på skolmatsrekommendationer

När vi planerar skolmaten, följer vi ”Vi äter och lär tillsammans” – rekommendation för skolbespisningen (2017) och ”Mat ger hälsa”- Finska näringsrekommendationer (2014) av Statens närings-delegation. Utöver de födoämnen som serveras definierar rekommendationerna den genomsnittliga portionsstorleken som rekommenderas för olika åldersgrupper. Man strävar efter att i serveringslinjen presentera den här portionsstorleken med hjälp av en modellmåltid. Genom att följa modellmåltiden säkerställs att energinäringsämnen intas enligt rekommendationen och att till exempel intaget av näringsämnen från färska grönsaker inte blir lägre än rekommenderat.

Hör till ämnet: